UPOZORENJE: Balkanom kruži nova telefonska prevara, javljanjem skida kredit

UPOZORENJE: Balkanom kruži nova telefonska prevara, javljanjem skida kredit

AKO SE JAVITE NA OVAJ BROJ, ODE PLATA I PENZIJA: Balkanom kruži užasna TELEFONSKA PREVARA!
 
Žrtve navode kako su imali više poziva s broja 021-214-900, slučaj se desio u Hrvatskoj. Nakon što su podigli slušalicu, javlja se trgovac nudeći jastuke, parfeme

i slično.
Isto tako znalo se dešavati da vam puste muziku sa govorom da uskoro dolazite na red i da pričekate još koji tren.
 
Javljanjem na ovaj broj, tvrde mnogi, kako su im sa računa skinuli određenu svotu novca.
 
Proverom broja u telekomu, nije se moglo doći do konkretnih informacija ko je vlasnik broja.
Ukoliko dobijete sličan poziv, obavezno prekinite poziv, kako vam ne bi nastali ogromni troškovi.

TEST RANDOM: 743