Proglašeno stanje prirodne nesreće: Padavine uzrokovale nove, kuće ponovo pod vodo,

 Proglašeno stanje prirodne nesreće: Padavine uzrokovale nove, kuće ponovo pod vodo,

Općina Fojnica je proglasila stanje prirodne nesreće u Gojevićima, Dusini i Bakovićima nakon što su obilne padavine uzrokovale poplave... Kako su nam rekli  u Službi civilne zaštite Općine Fojnica, službenici su se vratili s terena na kojem stanje nije idealno...

"Rijeka

Gvožđanka se izlila iz korita i ugroženo je oko 20 objekata. Putni pravci su osigurani na svim dionicama. U stanju smo pripravnosti", kazao nam je dežurni operativni.

Službenici su raspoređeni širom općine, a telekomunikacione veze su u funkciji. Nivo rijeka je u blagom padu, ali kiša i dalje pada.

Tokom noći biti će organizovane i dežure, a Službi za civilnu zaštitu i inspekcijski nadzor, JKP "Ščoni", VD Fojnica kao i svim privredinim licima se naređuje da na zahtjev Općinskog štaba civilne zaštite stave na raspolaganje ljudstvo i potrebna materijalno-tehnička sredstva za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara na ugroženim područjima općine Fojnica...
Izvor: Klix

TEST RANDOM: 765