Njemačka ambasada donela odluku: Od 1. aprila izmjena u postupku izdavanje viza!!!

Njemačka ambasada donela odluku: Od 1. aprila izmjena u postupku izdavanje viza!!!

Od 1. aprila ove godine detaširani radnici mogu dobiti nacionalnu vizu (D-vizu) samo ako njihov boravak prelazi 90 dana...

U slučaju da njihov boravak iznosi 90 dana ili manje, za obavljanje poslova u Saveznoj Republici Njemačkoj se mogu izdati samo još šengenske vize

koje se neće moći produžiti u nadležnom uredu za strance...

"Stoga molimo da vodite računa o tome da se već prilikom podnošenja zahtjeva za radnu dozvolu za detaširane radnike (WAK), u skladu sa gornjom izmjenom, unese odgovarajući period "  poručili su iz Ambasade.

Dodali su da kategorija detaširanih radnika će i dalje zadržati privilegovani status...

fokus.ba

TEST RANDOM: 945