KONAČNA ODLUKA: Evo šta će se dogoditi sa Mladićem!!!

KONAČNA ODLUKA: Evo šta će se dogoditi sa Mladićem!!!

Tužilaštvo se sada protivi zahtevu branilaca.

Haško tužilaštvo se usprotivilo danas zahtevu odbrane Ratka Mladića da mu se odobri puštanje na privremenu slobodu radi lečenja u Srbiji, jer smatra da se rizik od njegovog bekstva povećao nakon izricanja prvostepene

presude kojom je u novmebru osuđen na doživotni zatvor....U dopisu Mehanizmu (koji je nasledio Haški tribunal) je tužilaštvo  zatražilo od žalbenog veća da odbije taj zahtev Mladićevih branilaca kao neosnovan i nearugmentovan.

Prema stavu tužilaštva, Mladić nije argumentovao da bi se vratio u haški pritvor po okončanju privremenog puštanja na slobodu..Takođe nije, kako smatra tužilašto, dokazao da postoje ''posebne okolnosti'' u vezi s njegovim zdravstvenim stanjem koje bi opravdale puštanje na privremenu slobodu posle izricanja presude.

Mladić nije konkretno naveo koju terapiju zahteva, niti zašto mu adekvatna medicinska nega nije dostupna u Holandijitakođer je navelo tužiaštvo...

Tužilaštvo je podsetilo da su ranije i raspravno i žalbeno veće Haškog tribunala nije usvojilo ovaj zahtev Mladićeve odbrane bude pušten radi lečenja u Ruskoj Federaciji, kao ni u Srbiji...Početkom oktobra Vlada Srbije je dala garancije za Mladićevo puštanje na privremenu slobodu radi lečenja, a na zahtev Mladićeve porodice i branilaca, međutim Tribunal tom zahtevu nije udovoljio.

Haški je triunal Mladića 22. novembra prvostepenom presudom osudio na doživotni zatvor zbog zločina u BIH, a očekuje ga drugostepeni postupak pred Mehanizmom po žalbi koju je najavila njegova odbrana.

U pritvoru je Haškog tribunala  od maja 2012, pošto je uhapšen nakon skoro 12 godina skrivanja.Njegova porodica i advokati nepredikno apeluju da mu se odobri lečenje na slobodi jer u pritvorskoj jedinici u Hagu nema adekvatnu negu.

srbijadanas

TEST RANDOM: 231