OGLASIO SE REM! Evo zbog čega je zabranjen promo spot liste "Aleksandar Vučić - Zato što volimo Beograd" !!!

OGLASIO SE REM! Evo zbog čega je zabranjen promo spot liste  "Aleksandar Vučić - Zato što volimo Beograd" !!!

Regulatorno telo za elektronske medije je zabranilo predizborni spot "Gradonačelnik" na osnovu prijave dobijene od RTS-a

Evo i njihovog saopštenja:

"Na današnjoj 294. vanrednoj sednici, a na osnovu jučerašnjeg zahteva JMU Radio Televizija

Srbije za monitoringom predizbornog spota "Gradonačelnik“  izborne liste "Aleksandar Vučić – Zato što volim Beograd“, Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na osnovu Izveštaja Službe za nadzor i analizu,  doneo Odluku da podnosiocu prijave JMU RTS i svim drugim pružaocima medijskih usluga naloži da,u smislu čl. 15. st. 1

Zakona o oglašavanju, hitno obustavi emitovanje ove predizborne oglasne porukekoja sadrži zapise likova kandidata drugih izbornih lista, bez prethodno pribavljene njihove saglasnosti.

U slučaju nepoštovanja odluke Saveta REM-a, Regulator će pokrenuti postupke izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima. "

 Obrazloženje

"U programu pružaoca medijskih usluga RTS 1, 17. februara 2018. godine, (emisija Žikina šarenica 9:08 -11:00, predizborni blok oglasnih poruka 9:42:58 – 9:44:54, politička oglasna poruka 9:43:52 - 9:44:51) uočena je politička oglasna poruka (predizborni spot) „Gradonačelnik“u trajanju od 59 sekundi izborne liste „Aleksandar Vučić – Zato što volimo Beograd“.

U navedenom spotu se u tri kadra (9:43:59-9:44:01 i dva vezana kadra 9:44:40-9:44:45) pojavljuje slika Dragana Đilasa i Aleksandra Šapića, nosilaca drugih izbornih lista na lokalnim izborima za grad Beograd.

Shodno članu 15. stav 1. Zakona o oglašavanju, oglasna poruka koja sadrži lično dobro na osnovu koga se može utvrditi ili prepoznati identitet lica, može se objaviti u programu pružaoca medijske usluge jedino uz prethodni pristanak lica na koje se lično dobro odnosi.

U konkretnom slučaju, predmetna oglasna poruka sadrži fotografski zapis likova kandidata drugih izbornih listaDragana Đilasa i Aleksandra Šapića, te se ista može objaviti jedino uz njihov prethodni pristanak."

Zaključak: Objavljivanjem ovakve oglasne poruke u svom programu bez pribavljanja prethodnog pristanka lica na koje se lično dobro odnosi, pružalac medijske usluge povređuje odredbu člana 15. stav 1.

Zakona o oglašavanju, što je osnov za hitno obustavljanje emitovanja predizborne poruke, odnosno, u suprotnom, za pokretanje postupka izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima...

informer.rs

TEST RANDOM: 4